LET'S MAKE AN ELECTRIC CIRCUIT!

The students of Level 6 are learning how to make an electric circuit in Science. Now, they can identify its parts and how it works. They are having fun!
This week they will design their own electric circuit adding different material. They are so excited!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Els alumnes de sisè estan aprenent a construir un circuit elèctric a l'àrea de Science. Ara són capaços d'identificar les diferents parts que conformen un circuit i el seu funcionament. S'ho estan passant molt bé!
Durant aquesta setmana acabaran de dissenyar en grups el seu propi circuit, fent ús de diferents materials. Els nens i nenes estan molt engrescats amb aquest treball!