El nostre projecte d'escola: Un estil Santa Anna

El nostre estil d’escola vol transmetre als alumnes uns valors humans i cristians que facin d’ells persones autònomes i responsables, respectuoses amb els altres i capaces de donar el millor d’elles mateixes. Aquest és l’estil de la nostra fundadora, la Gna. Maria Ràfols: fortalesa d’esperit i treball continuat. La implementació de l’anglès com a llengua vehicular, el treball en noves tecnologies i la combinació de les diferents tècniques metodològiques (cooperatiu, destreses de pensament, acadèmic, per projectes…) volen assolir un aprenentatge competencial i diversificar la presentació dels coneixements als nostres nois i noies.
A Educació Infantil treballem les intel·ligències múltiples mitjançant els projectes d’aula, la música i la psicomotricitat. A Cicle inicial consolidem els continguts curriculars de lectura i escriptura en diferents bases (quadriculat, foli i Montessori) i amb diferents pretextos: el llibre de text, el treball cooperatiu o individual, la mitja hora de lectura diària o la llibreta viatgera.
A Cicle Mitjà i Superior ensenyem a planificar el propi treball –projectes de grup, projectes individuals o tasques programades- per tal que sigui capaç d’aconseguir els seus objectius i reflexionar sobre la millor manera d’assolir-los. També arbitrem dinàmiques que fomentin el treball cooperatiu com a eina per millorar el rendiment, afavorir un millor clima d’aula i potenciar l’autonomia i la responsabilitat individual i de grup. Per això, s’utilitza un llenguatge senzill, clar i estructurat en la presentació dels continguts nous, es graduen les activitats, deixant en darrer lloc les que requereixen un grau d’habilitat i d’autonomia més grans i es dóna èmfasi en els procediments i en les tècniques d’aprenentatge.
A Secundària, apostem per les tecnologies de la informació, l’èmfasi en les llengües estrangeres (àrees en llengua anglesa, alemany i francès), els projectes interdisciplinars i d’Aprenentatge-Servei, l’aprenentatge competencial de les llengües catalana i castellana i el foment de les àrees científiques complementen un mètode de treball qualitatiu i progressiu que es basa en el seguiment personal dels nois i noies amb les famílies.


tessEls nostres projectes d’escola:
 • Projecte qualitat ISO 9001:2008
 • Escola verda i Agenda 21.
 • Pla Impuls a la lectura des del curs 2011-12
 • Grup de mestres impulsor en noves metodologies. GRUP INNOVA
 • Escola multilingüe, immersió en llengua anglesa des de l’any 2006:
 • -Educació Infantil Let’s move (Psicomotricity)
  -Educació primària The magic world of tales (Cicle inicial), Let’s play (Cicle mitjà), Listening and speaking (Cicle Superior), Science (des de 3r EP fins 6è EP) i Francès (Cicle Superior)
  -Educació Secundària: Science (1r i 2n ESO) Francès (1r a 4t d’ESO), Ancient Civilizations i History of Art (Optatives 1r-2n ESO), Citizenship Education (3r ESO), Listening and Speaking (1r-4t ESO) i Alemany (de 2n a 4t d’ESO).

 • Auxiliar de conversa en llengua anglesa
 • Preparació pels exàmens de Cambridge
 • Reutilització i socialització de llibres
 • Ordinadors, pissarra digital i plataforma Moodle a Secundària
 • Biblioteca escolar
 • Projectes interdisciplinars i Programes d’Aprenentatge-Servei
 • Projecte Pastoral Institucional: eucaristies, comunions, confirmacions