El nostre projecte d'escola: Un estil Santa Anna

Volem transmetre als nostres nens i nenes, nois i noies una manera de viure basada en valors humans i cristians, que facin d’ells persones autònomes i responsables, respectuoses amb els altres i capaces d’enriquir la societat amb una actitud compromesa amb el medi ambient. Promovem l’esperit analític i crític i creiem en la capacitat de superació personal.

Implementem l’anglès com a llengua vehicular alhora que introduïm el francès i l’alemany; treballem les noves tecnologies i utilitzem metodologies diverses (cooperatiu, destreses de pensament, acadèmic, per projectes…) per assolir aprenentatges competencials i significatius.

Ensenyem a planificar el propi treball –en projectes de grup, projectes individuals o en tasques programades- per tal que siguin capaços d’aconseguir els seus objectius i reflexionar sobre la millor manera d’assolir-los.
Dins de l’aula, arbitrem dinàmiques que fomentin el treball cooperatiu com a eina per millorar el rendiment, afavorir un millor clima d’aula i potenciar l’autonomia i la responsabilitat individual i de grup.
Creiem que escola i família han d’anar a una i per això el contacte entre ambdues ha de ser continuat i estret. La comunicació amb el tutor és molt fluïda ja sigui a través de correu electrònic, telèfon o entrevistes personals. Mares, pares i docents ajudem a la persona a construir la millor versió d’ella mateixa.


tess
tessEls nostres projectes d’escola:
 • Projecte qualitat ISO 9001:2008
 • Escola verda i Agenda 21.
 • Pla Impuls a la lectura des del curs 2011-12
 • Grup de mestres impulsor en noves metodologies. GRUP INNOVA
 • Escola multilingüe, immersió en llengua anglesa des de l’any 2006:
 • -Educació Infantil Let’s move (Psicomotricity)
  -Educació primària The magic world of tales (Cicle inicial), Let’s play (Cicle mitjà), Listening and speaking (Cicle Superior), Science (des de 3r EP fins 6è EP) i Francès (Cicle Superior)
  -Educació Secundària: Science (1r i 2n ESO) Francès (1r a 4t d’ESO), Ancient Civilizations i History of Art (Optatives 1r-2n ESO), Citizenship Education (3r ESO), Listening and Speaking (1r-4t ESO) i Alemany (de 2n a 4t d’ESO).

 • Auxiliar de conversa en llengua anglesa
 • Preparació pels exàmens de Cambridge
 • Reutilització i socialització de llibres
 • Ordinadors, pissarra digital i plataforma Moodle a Secundària
 • Biblioteca escolar
 • Projectes interdisciplinars i Programes d’Aprenentatge-Servei
 • Projecte Pastoral Institucional: eucaristies, comunions, confirmacions