Història

El nostre Col.legi, és la Congregació de les Germanes de la Caritat de Santa Anna, fundada l'any 1804 per la Beata Mare Maria Ràfols i el Pare Joan Bonal a l'Hospital Reial i General de Nostra Senyora de Gràcia de Saragossa.

Entre les nombroses activitats i ministeris de la Nostra Congregació, des dels principis, podem assenyalar l'Ensenyament i Educació. Vàrem començar amb nens abandonats i orfes, acollits als hospicis i cases de misericòrdia. El nostre carisma fundacional ens obre sempre d'una manera especial als col.lectius menys privilegiats de la societat.

L'any 1945 comença l'activitat educativa de la nostra Congregació a Lleida, al carrer de l'Acadèmia, amb la finalitat d'acollir per sopar i dormir a noies ambulants que buscaven feina. En aquells moments a la ciutat de Lleida faltaven parvularis i és per això que les Germanes rebien amb insistència la invitació dels ciutadans de dedicar-se als més petits; així­ doncs, foren les necessitats de l'entorn les que impulsaren a començar la nostra tasca com a centre docent.

L'any 1952 vàrem rebre l'autorització, amb caràcter provisional, per a tres classes i graus. Molt aviat l'edifici del carrer Acadèmia va resultar insuficient. Era necessària una ampliació, i el trasllat es féu el 7 de gener de 1957 al nou edifici situat a la Rambla d'Aragó 15. Aquest edifici ha estat ampliat i transformat vàries vegades. Tots els canvis i millores que durant quasi 60 anys s'han dut a terme al col.legi, són expressió de la voluntat ferma de respondre a les necessitats dels temps, amb una preferència clara per a les persones més desfavorides.