Menjador

EL SERVEI DE MENJADOR DEL COL·LEGI ENGLOBA:

- Cuina pròpia amb menús dissenyats i revisats mensualment per una dietista-nutricionista i la Direcció de l'escola.
- Equip de monitores amb formació.
- Servei de monitoratge en la higiene personal i migdiada a llar d'infants i P3.
- Servei de vigilància de pati i activitats de migdia per a P4 i P5.
- Servei de vigilància de pati i estudi dirigit a primària i ESO.

El servei de menjador complementa la tasca educativa. S’ofereix a les famílies que necessiten deixar els seus fills a l’hora de dinar al centre. Quan s’hagi d’utilitzar aquest servei de forma esporàdica, es passarà el dia anterior o a primera hora del matí del mateix dia a abonar el tiquet corresponent a la secretaria del centre i s’avisarà el tutor/a.

Per descarregar els menús has d'iniciar sessió amb el teu compte. Els trobaràs a la secció menú usuari.
Si no estàs registrat fes-ho aquí.


ACTIVITATS DE MENJADOR:

Activitats (nadons a 3 anys).

Llar d’Infants
De Dilluns a Divendres: higiene personal i migdiada.

Activitats (3-6 anys)

P3
De Dilluns a Divendres: higiene personal i migdiada.

P4
Dilluns: Dansa creativa
Dimarts: L’hora del conte
Dimecres: Taller de dibuix
Dijous: Modelatge
Divendres: Jocs dirigits

P5
Dilluns: L’hora del conte
Dimarts: Dansa creativa
Dimecres: Jocs dirigits
Dijous: Taller de Dibuix
Divendres: Modelatge

Educació primària

Primer, Segon i Tercer:
Dinar de 13.00 a 13.45.
Jocs al pati de 13.45 a 14.10.
Estudi dirigit o activitats extraescolars de 14.10 a 15.10.

Quart, Cinquè i Sisè:
Jocs al pati de 13.00 a 13.25.
Dinar de 13.25 a 14.15.
Estudi dirigit o activitats extraescolars de 14.15 a 15.10.


Per a qualsevol consulta relacionada amb aquest servei us podeu adreçar a la Secretaria o enviar un correu a través del formulari de contacte.