Cicle Mitjà

El cicle mitjà continua insistint en l’afermament dels hàbits bàsics i insisteix especialment en l’autonomia i l’organització efectiva del treball diari, tant a l’aula com a casa. És en aquest moment de treball diari fora de l’aula quan el nen/a ha de ser capaç de gestionar el seu temps i els seus recursos. Si el treball individual ajuda a assumir el propi error i trobar el seu mètode d’aprenentatge, el treball cooperatiu permet interpretar la conducta d’altri i enriquir-se amb el seu punt de vista o els seus coneixements. L’expressió oral, ja sigui de pròpies vivències com segons el rol adoptat en el treball cooperatiu, organitza el seu pensament i estimula que el nen/a ordeni les seves idees er tal de ser entès.

Durant el curs, realitzem algun projecte interdisciplinari, proposat pel grup-classe i treballat al llarg de tot el curs.
En aquest cicle es comença l’àrea de Science, on es treballen els continguts curriculars de medi natural utilitzant com a llengua vehicular exclusivament l’anglès. Les activitats en grup, pràctiques i explicacions amb suport visual i l’ajuda de les TIC acompanyen als alumnes en tot el procés d’aprenentatge dels continguts. Per donar suport a l’assoliment de les ciències naturals en anglès, l’àrea de Science es treballa amb desdoblaments, la qual cosa permet una atenció més personalitzada de l’alumne: en Science i una altra àrea que desdobli amb ella, els alumnes aprenen en grups molt reduïts.

Les àrees complementàries donen força al treball matemàtic, el gust per la lectura, i el treball de l’angles a Let’s talk, des d’on també es prepara als alumnes pels exàmens oficials de Cambridge. En el Taller de creixement personal, els alumnes que ho desitgin, poden preparar-se per la comunió.


tess