Projecte TIL - Col·legi Santa Anna

SANTA ANNA, CENTRE PILOT A CATALUNYA DEL PROJECTE TIL DE SECUNDÀRIA

Recentment ha tingut lloc a Barcelona la presentació oficial dels centres participants en el projecte de “Tractament Integrat de Llengües” (TIL) endegat pel Departament d’Ensenyament. El projecte s’ha posat en marxa de manera experimental al col·legi Santa Anna juntament amb només un altre centre de la ciutat. A tot Catalunya s’han escollit una vintena de centres pilots que destaquen pel seu ensenyament plurilingüe. L’objectiu és proporcionar estratègies metodològiques als docents per tal d’ensenyar llengües de manera integrada i competencial i ajudar l’alumnat a adquirir destreses per a la transferència interlingüística; dit d’una altra manera, aprofitar les connexions naturals que normalment es fan quan s’aprenen diferents idiomes per rendibilitzar al màxim els coneixements que es tinguin ja d’una o més llengües en l’aprenentatge d’una nova.

El projecte s’inicia amb una àmplia formació a centre pel professorat i, seguidament, es posaran a la pràctica l’ensenyament integrat en totes les llengües d’algun aspecte concret del currículum; per finalitzar, se’n valorarà la implantació i els resultats acadèmics. L’ensenyament integrat de llengües vol aconseguir una bona competència comunicativa en, com a mínim, dues llengües estrangeres a part de les dues oficials i està pensat per desplegar-lo en un futur a tots els centres de Secundària de Catalunya.
Al nostre centre ja s’ha iniciat la formació de tot el professorat de Llengües i Llengües estrangeres de la Secundària en aquest projecte capdavanter.