PROJECTE D'AULA A EDUCACIÓ INFANTIL

A Educació infantil el centre de la nostra metodologia és el PROJECTE D'AULA.
Amb els projectes partim dels interessos dels alumnes treballant les diferents àrees del currículum per comprendre el món en el que vivim.
Endeguem nous projectes on l’aprenentatge se centra en la conversa cultural, la recerca d’informació, la posada en comú, les experiències d’aprenentatge i descoberta: experiències matemàtiques, experiències científiques... fent que l’alumne sigui el protagonista del seu propi aprenentatge.
Durant el curs, anem construint la XARXA D’IDEES de la nostra petita comunitat on plasmem els projectes, experiències, interrogants,...que anem investigant.
"La nostra finalitat és acompanyar a cada nen/a en el seu procés de creixement personal, emocional i cognitiu"