Planeta Mòbil Educaixa

Aquesta setmana tots els alumnes de l'escola podran gaudir d'unes projeccions visualitzades a la carpa unflable Planeta Mòbil cedit per Educaixa.

Avui dia, per culpa dels llums i de la contaminació, els habitants de les grans ciutats hem oblidat l'espectacle que pot oferir-nos el cel nocturn. Per això, els planetaris s'han convertit, ara més que mai, en eines imprescindibles per ensenyar astronomia bàsica i en finestres obertes al cosmos, que ens permeten meravellar-nos amb la contemplació del cel i que, a més, fan possible que descobrim quin és el nostre lloc i quina la nostra relació amb l'univers que ens envolta.

Els 4 programes que componen el Planeta Mòbil "El cel de les estacions" mostren el firmament de cadascuna de les estacions, visible a ull nu des de les nostres latituds, tal com ho veuríem si no ens molestessin ni les llums ni la contaminació de la gran ciutat. A continuació, el programa descriu les principals constel·lacions i, gràcies a elles, els alumnes aprendran a orientar-se localitzant l'Estrella Polar, l'estrella que ens indica el Nord i que podem veure durant tot l'any en estar fixa al cel.