Gravem un programa de ràdio!

Aquesta setmana, els alumnes de cinquè de llengua castellana es troben en plenes gravacions del programa de ràdio que porten dies preparant. Mitjançant el treball cooperatiu per grups de nens, cada agrupació ha preparat un contingut de l'escaleta del programa de ràdio Santa Anna FM!