Enviament d'Agents de Pastoral

Avui, dijous 25 de setembre, hi ha tingut lloc l'enviament de tots els agents pastorals al teatre a la Casa de l'Església o Acadèmia, per començar la missió pastoral del curs 2014-15.
Com cada any, el Sr. Bisbe, Joan Piris ha convocat els Agents de Pastoral per tal de transmetre les prioritats pastorals per treballar durant aquest curs, a la llum de l'"Evangeli Gaudium" del Papa Francesc I.
I les prioritats diocesanes d'aquest curs són:
1ª: Alimentar l'alegria de la fe, manifestada en l'esperança i realitzada en la caritat.
2ª: Refermar la Comunió Diocesana, potenciant les àrees de cooperació en cada Arxiprestat i/o Unitat de Pastoral.
El Sr. Bisbe ens anima a ser testimonis de pau i amor amb alegria, aquest és el missatge de Jesús de Natzaret.