5th level students dissect fish in the Science class

5th level students of Primary did a dissection of fish in the Science class. It was the first time they were doing this experiment and there were different reactions such as enthusiasm or apprehension but ,for sure, it was a good opportunity to observe the organs (heart, intestine and gills) of a vertebrate animal. During the next lesson, they will write a composition about the experiment.
Els alumnes de cinquè de primària van fer una dissecció d'un peix a l'hora de Science. Era la primera vegada que feien aquest experiment i hi van haver different reaccions com estusiasme o aprensió però, de ben segur, va ser una bona oportunitat per observar els òrgans (cor, intestins i brànquies) d'un animal vertebrat. Durant la propera lliçó, escriurán una redacció sobre l'experiment.