4th level Primary students build a fan

4th level Primary students, in the Science class, have been working on the topic of Forces and Machines and one of their final activities was to build a fan. They brought to class simple materials such as a plastic cup, a clip, two cables, a little stick made of wood and, in class, they received an electric motor and a battery of 4,5 v.
After following the instructions given by the teacher, they were able to build their own machine. Students were very happy!

Els alumnes de 4t de primària, a Science, han estat treballant el tema de les forces i màquines i una de les activitats finals era la de construir un ventilador. Van portar a classe materials simples com un vas de plàstic, un clip, dos cables, un petit pal de fusta i, a classe, van rebre un motor elèctric i una pila de petaca de 4,5 volts.
Després de seguir les indicacions donades pel professor, van ser capaços de construir la seva pròpia màquina. Els alumnes estaven molt feliços.