Pregària setmanal

DIMECRES DE CENDRA - IMPOSICIÓ DE LA CENDRA

Com molt bé sabeu, Dimecres de Cendra és el primer dia de Quaresma.
Quan ens imposen la cendra, se’ns diu: “Convertiu-vos i creieu en l’Evangeli.” La nostra vida ha de permetre’ns canviar quan el rumb no és l’adequat. Amb el Dimecres de Cendra s’inicia aquest camí de conversió.
La cendra que es posa al front dels fidels s’obtenia cremant els llorers i palmons beneïts el Diumenge de Rams de l’any anterior atès que els objectes beneïts no es podien ser llençats ni maltractats. També és el dia de l’anomenat “enterramennt de la sardina “, que té l’origen en una festa carnavalesca castellana (madrilenya concretament) i que va entrar a Catalunya a mitjans del segle XIX. Es feia una berenada al camp i després se celebrava una ceremònia on s’enterrada una sardina com a símbol que el Carnestoltes s'havia acabat.
Amic Jesús, ajuda’ns a seguir les teves passes amb decisió. Concedeix-nos el coratge per reconèixer aquells moments on les meves accions i pensaments m’allunyen del teu costat i fan mal. Vetlla amb mi Senyor, per mi i per tots.