Infantil

DESCOBRIR, EXPERIMENTAR, CONVIURE. LA NOSTRA VIDA A L’AULA D’INFANTIL

En la vida a l’aula ens plantegem com a escola quin paper volem que juguin els nostres nens i nenes: participatius, il·lusionats per aprendre, observadors i reflexius. Amb ells construïm el projecte d’aula: a partir de les converses en rotllana i de les nostres reflexions, organitzem un guió de treball que anem seguint. Tot allò que aprenem ens serveix per elaborar la nostra xarxa d’idees. La multiplicitat d’intel·ligències exigeix que es posin en pràctica diferents maneres de treballar, més estimulants i adaptables a cada nen.

Les rutines ens serveixen per planificar el dia, comptar els absents o observar el temps atmosfèric. El treball s’estructura en torns d' espais en els quals treballem l’expressió plàstica, el joc simbòlic o la competència escrita. L’espontaneïtat i l’emoció pel descobriment creixen en un marc de diàleg i d’ordre.

Creiem que la música i la dansa no són només font d’inspiració sinó que serveixen per desenvolupar habilitats intel·lectuals, augmentar la percepció sensorial, el control de la lateralitat i l’afectivitat.

Amb la psicomotricitat treballem d’una manera lúdica i amb pilotes rítmiques, cèrcols o totxos, el control motor i la formació de l’esquema corporal. El moviment en grup millora també la seva relació amb els altres.

L’anglès, des de les etapes més primerenques, té una presència molt important al nostre centre. Mitjançant el joc, treballem instruccions simples, els colors, els números i el vocabulari bàsic. També la psicomotricitat és en anglès; poc a poc incorporem aquesta tercera llengua en el nostre dia a dia i passa de ser desconeguda a esdevenir normal com a vehicle d’expressió.

Les sortides afavoreixen una convivència diferent a la que es dóna a l'escola. En sortides de migdia, un o dos dies, ens atansem al nostre entorn i el vinculem al nostre aprenentatge. En les sortides de dos dies aprenem a créixer de manera autònoma.

Les tutores, les mestres d’anglès, l’especialista de psicomotricitat i la nostra auxiliar de conversa anglesa ens ajuden a definir la nostra identitat individual i com a grup per trobar el nostre lloc en el món.


tess